Εxtra Υπηρεσίες

Bio-καθαρισμοί: Μια Αποτελεσματικά παρεχόμενη καθαριότητα για τα «δικαιώματα του βίου» και του Bio-περιβάλλοντος, αλλά και ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που βοηθάει στην προστασία της Bio-ποικιλότητας.   

                       Βιο-Περιβάλλον -Δικαιώματα του βίου.

3ο χιλ.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΦΛΩΡΙNAΣ | TK 50200 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | Τηλ: 24630 26444 | e-mail: info@cleanest.gr